Thông báo

Lịch trực

Lịch khám

Lịch tiêm chủng

 Tư Vấn

Banner Support Mobile

Banner Support Fax

 Liên kết web
 Thống kê truy cập
Đang Online:
Tổng lượt truy cập:

Lịch tiêm chủng

08.09.2017 00:00

LỊCH TIÊM CHỦNG THƯỜNG XUYÊN HÀNG THÁNG TẠI CÁC TRẠM Y TẾ XÃ, THỊ TRẤN

Lịch tiêm chủng

 

TT

Ngày tiêm hàng tháng

Tên trạm

Ghi chú

1

Từ ngày

05 - 07

Xín Cái, Thượng Phùng, Sơn Vĩ

Lịch thường thay đổi theo các trạm nên không sát với kế hoạch được

Thị trấn Mèo Vạc, Pả Vi

Giàng Chu Phìn, Cán Chu Phìn,

Lũng Pù, Khâu Vai

2

Từ ngày

06 - 09

Tả Lủng, Sủng Trà, Sủng Máng,

Lũng Chinh

Nậm Ban, Tát Ngà

Niêm Sơn, Niêm Tòng