Thông báo

Lịch trực

Lịch khám

Lịch tiêm chủng

 Tư Vấn

Banner Support Mobile

Banner Support Fax

 Liên kết web
 Thống kê truy cập
Đang Online:
Tổng lượt truy cập:

Cơ cấu tổ chức

 

I. Các khoa, phòng thuộc Trung tâm Y tế.

 1. Phòng Hành chính - Tổng hợp.
 2. Phòng Truyền thông - Giáo dục sức khỏe.
 3. Khoa Kiểm soát dịch bệnh - HIV/AIDS.
 4. Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản.
 5. Khoa VSATTP - YTCC.
 6. Khoa Xét nghiệm - Dược.

II. Các trạm Y tế thuộc Trung tâm Y tế.

 1. Trạm Y tế Thị trấn Mèo Vạc
 2. Trạm Y tế xã Tả Lủng
 3. Trạm Y tế xã  Sủng Trà
 4. Trạm Y tế xã  Sủng Máng
 5. Trạm Y tế xã  Lũng Chinh 
 6. Trạm Y tế xã Pả Vi 
 7. Trạm Y tế xã Pải Lủng
 8. Trạm Y tế xã Sơn Vĩ
 9. Trạm Y tế xã Thượng Phùng
 10. Trạm Y tế xã Giàng Chu Phìn
 11. Trạm Y tế xã Cán Chu Phìn
 12. Trạm Y tế xã Lũng Pù
 13. Trạm Y tế xã Khâu Vai
 14. Trạm Y tế xã Tát Ngà
 15. Trạm Y tế xã Nậm Ban
 16. Trạm Y tế xã Niêm Tòng