Thông báo

Lịch trực

Lịch khám

Lịch tiêm chủng

 Tư Vấn

Banner Support Mobile

Banner Support Fax

 Liên kết web
 Thống kê truy cập
Đang Online:
Tổng lượt truy cập:

Văn bản UBND huyện

Số/ký hiệu Ngày CB Trích yếu
Số: 03/KH-BCĐ 20/02/2019 Số: 03/KH-BCĐ Hoạt động, phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người năm 2019
Số: 11/BC-HĐND 10/07/2018 Số: 11/BC-HĐND V/v Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri từ sau kỳ hợp thứ tư đến trước kỳ họp thứ năm -HĐND huyện
Số: 13/BC-HĐND 10/07/2018 Số: 13/BC-HĐND V/v Kết quả giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Mèo Vạc năm 2017
Số: 449/BC-UBND 10/07/2018 Số: 449/BC-UBND V/v Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018
Số: 450/BC-UBND 10/07/2018 Số: 450/BC-UBND V/v Kết quả thục hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018
Số: 695/UBND-TCKH 10/07/2018 Số: 695/UBND-TCKH V/v đánh giá giữa kỳ và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công năm 2019
Số: 41/KH-LN 07/06/2018 Số: 41/KH-LN V/v kiểm tra liên ngành công tác Lao động - TBXH, Bảo hiểm xã hội, Lliên đoàn lao động năm 2018
Số: 87/KH-UBND 27/03/2018 Số: 87/KH-UBND V/v triển khai thực hiện mô hình phòng khám bác sỹ gia đình tại Trạm Y tế các xã và Phòng khám Đa khoa khu vực năm 2018
Số: 291/KH-UBND 29/12/2017 Số: 291/KH-UBND Tổ chức lễ ra quân triển khai thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018
Số: 09/CTr-UBND 29/12/2017 Số: 09/CTr-UBND V/v Phát động phong trào thi đua hoàn thành và hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018
Số: 10/CTr-UBND 29/12/2017 Số: 10/CTr-UBND V/v Phát động phong trào thi đua thực hiện Nghị quyết số 209/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 và Nghị quyết số 86/2017/HĐND ngày 14/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang
Số: 289/KH-UBND 21/12/2017 Số: 289/KH-UBND V/v triển khai thực hiện công tác phối hợp giữa huyện Mèo Vạc với các Sở, Ban, Ngành của tỉnh Hà Giang năm 2018
Số: 290/KH-UBND 21/12/2017 Số: 290/KH-UBND V/v tuyên truyền kiểm tra, thanh tra, giám sát An toàn vệ sinh thực phẩm trong dịp Tết dương lịch năm 2018
Số: 2026/QĐ-UBND 21/12/2017 Số: 2026/QĐ-UBND V/v thành lập đoàn kiểm tra liên ngành An toàn vệ sinh thực phẩm Tết dương lịch năm 2018
Số: 628/HĐNVQS-NX 18/12/2017 Số: 628/HĐNVQS-NX V/v kết quả khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2018
Số: 860/BC-UBND 18/12/2017 Số: 860/BC-UBND V/v kết quả thực hiện công tác phối hợp giữa các Sở, Ban, Ngành của tỉnh Hà Giang với huyện Mèo Vạc năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018
Số: 1540/UBND-LĐTBXH 18/12/2017 Số: 1540/UBND-LĐTBXH V/v tăng cường công tác bảo vệ trẻ em phòng chống bạo hành, xâm hại trẻ em
Số: 281/KH-UBND 18/12/2017 Số: 281/KH-UBND V/v khám tuyển bổ sung sức khỏe, khám phúc tra công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2018
Số: 10/KH-BCĐ 15/11/2017 Số: 10/KH-BCĐ V/v triển khai tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS huyện Mèo Vạc năm 2017 (từ ngày 10/11/2017 - 10/12/2017)
Số: 267/KH-UBND 14/11/2017 Số: 267/KH-UBND V/v tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên đề về an toàn thực phẩm năm 2017