Thông báo

Lịch trực

Lịch khám

Lịch tiêm chủng

 Tư Vấn

Banner Support Mobile

Banner Support Fax

 Liên kết web
 Thống kê truy cập
Đang Online:
Tổng lượt truy cập:

Báo cáo

Số/ký hiệu Ngày CB Trích yếu
Số: 434/BC-SYT 16/10/2017 Số: 434/BC-SYT V/v kết quả thực hiện
Số: 118/BC-YTDP 11/09/2017 Số: 118/BC-YTDP V/v Kết quả điều tra xác minh bệnh than và các hoạt động đã triển khai tại xã Khâu Vai, huyện Mèo Vạc tỉnh Hà Giang