Thông báo

Lịch trực

Lịch khám

Lịch tiêm chủng

 Tư Vấn

Banner Support Mobile

Banner Support Fax

 Liên kết web
 Thống kê truy cập
Đang Online:
Tổng lượt truy cập:

Văn bản HĐND tỉnh

Số/ký hiệu Ngày CB Trích yếu
Số: 106/2017NQ-HĐND 21/12/2017 Số: 106/2017NQ-HĐND V/v quy định mức trợ cấp đặc thù với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại cơ sở thực hiện chức năng quản lý người nghiện ma túy và sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Hà Giang
Số: 109-110-111/2017/NQ-HĐND 21/12/2017 Số: 109-110-111/2017/NQ-HĐND V/v quy định giá dịch vụ khám chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hà Giang