Thông báo

Lịch trực

Lịch khám

Lịch tiêm chủng

 Tư Vấn

Banner Support Mobile

Banner Support Fax

 Liên kết web
 Thống kê truy cập
Đang Online:
Tổng lượt truy cập:

Mèo Vạc đẩy mạnh thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã

05.05.2018 00:00

Để phát triển toàn diện hệ thống y tế tuyến cơ sở, triển khai thực hiện tốt các chương trình, dự án về y tế; tăng cường phòng, chống dịch bệnh; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh ban đầu cho nhân dân...Những năm qua, huyện Mèo Vạc luôn quan tâm thực hiện tốt lộ trình xây dựng các xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới

Trạm y tế xã Nậm Ban được xây dựng khang trang nhằm đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân

        Phấn đấu hoàn thành mục tiêu, hằng năm huyện Mèo Vạc xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã và giao cho các phòng ban chuyên môn, trong đó lấy lực lượng y tế làm nòng cốt, Trung tâm Y tế huyện là cơ quan thường trực; thành lập Hội đồng đánh giá, thẩm định xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế. Đồng thời, các xã thành lập Ban Chỉ đạo chăm sóc sức khỏe nhân dân nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm, công tác chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong việc thực hiện công tác đảm bảo VSATTP, tuyên truyền phòng chống dịch bệnh... Để đảm bảo tiêu chí về cơ sở hạ tầng, cùng với tranh thủ các nguồn vốn đầu tư của Nhà nước, huyện đã đẩy mạnh công tác xã hội hóa, kêu gọi các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn huyện đóng góp đầu tư xây dựng và vận động nhân dân đóng góp ngày công lao động để san ủi mặt bằng, vận chuyển vật liệu xây dựng. Đến nay, 100% các xã, thị trấn đều có trạm y tế xã, trong đó 16/16 trạm y tế và 2 phòng khám đa khoa khu vực tại các xã, thị trấn được xây dựng khang trang, đảm bảo về cơ sở hạ tầng phục vụ công tác khám, chữa bệnh. Ngoài ra công tác đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ y tế xã, bản được quan tâm thường xuyên; nâng cao năng lực quản lý đối với cán bộ trạm trưởng trạm y tế, việc tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn để nâng cao trình độ trong ứng dụng công nghệ thông tin để giúp cho quản lý hồ sơ và công tác khám chữa bệnh được quan tâm. Đối với những Trạm y tế xã chưa có bác sỹ, trước mắt, huyện đã điều động bác sỹ của Trung tâm y tế huyện tăng cường luân phiên liên tục tại các xã. Hiện nay, 50% số trạm y tế các xã, thị trấn có bác sỹ; 199/199 thôn, bản có nhân viên y tế; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện đạt 100%, 16/18 xã, thị trấn được công nhận xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế.

          Theo lộ trình, đến hết năm 2018, huyện Mèo Vạc phấn đấu hoàn thành nốt 2 xã là Pải Lủng và Giàng Chu Phìn đạt các tiêu chí quốc gia về y tế. Để đạt được mục tiêu trên huyện tiếp tục triển khai chương trình mục tiêu về Y tế-Dân số, vệ sinh ATTP, chủ động phòng chống dịch bệnh, thực hiện tốt việc khám chữa bệnh cho người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi và người cao tuổi gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Tăng cường đầu tư nhà nước gắn với đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động y tế và đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ y, bác sỹ gắn với ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành hoạt động của Y tế và quản lý sức khỏe toàn dân. Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các chỉ tiêu đối với các xã đã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế./.

Nguồn: Minh Đức-Mèo Vạc