Thông báo

Lịch trực

Lịch khám

Lịch tiêm chủng

 Tư Vấn

Banner Support Mobile

Banner Support Fax

 Liên kết web
 Thống kê truy cập
Đang Online:
Tổng lượt truy cập:

HUYỆN MÈO VẠC TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH TRUYỀN THÔNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DÂN SỐ

15.02.2019 00:00

Thực hiện chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về Dân số-Kế hoạch hóa gia đình (DS - KHHGĐ), những năm qua huyện Mèo Vạc đã có nhiều nỗ lực trong nâng cao chất lượng dân số, trong đó trọng tâm là tăng cường công tác truyền thông nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người dân theo từng nhóm đối tượng, qua đó góp phần hoàn thành các chỉ tiêu của nâng cao chất lượng dân số.

Nói chuyện chuyên đề về Chính sách dân số tại thôn Sán Sì Lủng A, xã Cán Chu Phìn

         Theo Ông Dương Minh Sơn, Giám đốc Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Mèo Vạc: Xác định công tác Dân số - Kế hoạch hoá gia đình là một trong những nội dung quan trọng, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - chính trị - xã hội; trong thời gian qua Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện đã phối hợp tổ chức hoạt động tuyên truyền với nhiều nội dung, hình thức phong phú như: Tuyên truyền trên sóng phát thanh của Trung tâm VHTTDL huyện; tổ chức nói chuyện chuyên đề, truyền thông nhóm nhỏ, cấp phát tờ rơi, tranh ảnh; triển khai thực hiện chiến dịch “Tăng cường tuyên truyền, vận động lồng ghép dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản/kế hoạch hóa gia đình đến vùng có mức sinh cao”. Ngoài ra, Trung tâm DS-KHHGĐ huyện còn phối hợp với các các đơn vị trường học tổ chức nói chuyện chuyên đề về giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên và thanh niên; phòng tránh viêm nhiễm đường sinh sản, các bệnh lây truyền qua đường tình dục và HIV/AIDS, phòng, chống bạo lực gia đình và xây dựng gia đình hạnh phúc,... Tổ chức tuyên truyền tại nhà văn hóa các thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn nội dung trọng tâm Nghị quyết 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới.

         Năm 2018, Trung tâm đã phối hợp các đơn vị tổ chức 142 buổi tuyên truyền cho 9.430 người tham gia và cấp phát 12.500 tờ rơi các nội dung về thực hiện kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh, tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, sử dụng các biện pháp tránh thai,... Tổ chức tuyên truyền nhằm xây dựng mô hình kiểm soát dân số tại khu vực biên giới. Từ công tác tuyên truyền thì nhận thức của mỗi người dân từng bước nâng lên.

        Trong thời gian tới, Trung tâm DS-KHHGĐ huyện tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương chính sách pháp luật về công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình; xây dựng kế hoạch và triển khai các nhiệm vụ như giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, sàng lọc trước sinh và sơ sinh; tổ chức truyền thông mô hình chăm sóc sức khỏe - tư vấn tiền hôn nhân và phòng chống tệ nạn tảo hôn; tư vấn, cung cấp, tiếp thị các phương tiện tránh thai hiện đại; gắn việc thực hiện chính sách dân số với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và phong trào "Xây dựng nông thôn mới”. Với những biện pháp đề ra, cùng với sự nhiệt tình, năng động của đội ngũ làm công tác dân số cơ sở, hy vọng công tác dân số kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn huyện Mèo Vạc năm 2019 sẽ đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần nâng cao chất lượng dân số, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển ổn định./.

Nguồn:  Minh Đức (Mèo Vạc)