Thông báo

Lịch trực

Lịch khám

Lịch tiêm chủng

 Tư Vấn

Banner Support Mobile

Banner Support Fax

 Liên kết web
 Thống kê truy cập
Đang Online:
Tổng lượt truy cập:

Công tác dân số những tháng đầu năm trên địa bàn huyện Mèo Vạc

18.06.2018 00:00

Từ đầu năm đến nay, với nhiều hoạt động thiết thực, công tác dân số của Mèo Vạc đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận và được đánh giá là một trong những huyện vùng cao thực hiện khá tốt công tác truyền thông về dân số

Cán bộ Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyện Mèo Vạc phát tờ rơi tuyên truyền về Chính sách dân số

        Trong 6 tháng đầu năm 2018, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, sự phối hợp tích cực trong tuyên truyền vận động của các ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội và sự nỗ lực cố gắng của đội ngũ cán bộ làm công tác dân số từ huyện đến cơ sở, công tác Dân số-KHHGĐ huyện Mèo Vạc đã đạt được một số kết quả, các mô hình nâng cao chất lượng dân số, công tác tuyên truyền vận động thực hiện chính sách dân số, quản lý thông tin chuyên ngành, nâng cao năng lực quản lý cán bộ được triển khai đồng bộ. Kết quả thực hiện mục tiêu giảm sinh: Tổng số trẻ sinh trong 6 tháng đầu năm là 764 trẻ, trong đó nam 344 trẻ. Kết quả chỉ tiêu thực hiện các biện pháp tránh thai: Tổng số đối tượng sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại thực hiện 1.214/1.224 đạt 99,2% tăng 73,2% so với cùng kỳ năm 2017, trong đó: Đặt vòng tránh thai 414 trường hợp, triệt sản 17 ca, 217 trường hợp tiêm thuốc tránh thai, 312 trường hợp uống thuốc tránh thai. Trong công tác tuyên truyền ngành chuyên môn đã phối hợp các tổ chức đoàn thể, các xã, thị trấn tổ chức truyền thông nói chuyện chuyên đề về DS-KHHGĐ được 36 buổi với trên 1 nghìn lượt người nghe.Tổ chức hội nghị truyền thông về mất cân bằng giới tính khi sinh tại các xã có mức sinh cao được 38 buổi với 2.668 người nghe. Tổ chức nói chuyện chuyên đề về thực hiện Dân số - KHHGĐ trên địa bàn được 43 buổi với gần 2 nghìn người nghe.

          Mục tiêu trong thời gian tới ngành chuyên môn huyện tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền huyện thực hiện tốt công tác dân số; Thực hiện mục tiêu giảm sinh tại các địa bàn có mức sinh cao, đối với các địa bàn khác cần duy trì mức sinh hợp lý, giảm tỷ lệ sinh con con thứ ba trở lên; Tiếp tục triển khai thực hiện các mô hình, đề án có hiệu quả, tập trung nâng cao chất lượng dân số; Phát huy vai trò đội ngũ cộng tác viên làm công tác dân số, già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng tích cực tham gia tuyên truyền; lồng ghép với các hoạt động sinh hoạt của cộng đồng, văn hóa dân gian, hương ước, quy ước của cộng đồng; Xây dựng kế hoạch tổ chức mít tinh kỷ niệm ngày Dân số thế giới 11/7/2018, ngày Dân số Việt Nam 26/12/2018./.

Nguồn tin: Minh Đức-Mèo Vạc